En malgache! Pourquoi pas?

Publié le par Miteny

Je trouve ces déclarations particulièrement pertinentes. Je les ai mises en malgache avant tout parce que j’ai pu les trouver en malgache et parce que je connais des gens qui parlent malgache. 

 

Izay aterahy ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy.”  

Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miharihary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba haseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany.”  

Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.” 

“Jesosy namaly azy hoe: Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Mitady Ahy hianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa Izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase.”

 

 

 

 

Publié dans Langues.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Commenter cet article

tzenga 20/08/2005 11:49

Je ne parle pas malgache !

Cette suite de lettres n'a strictement aucun intérêt pour moi !

"uyrehodj'koum iemeijuhedkeola !!"

...Comme on dis chez moi !
:-)

PS : effectivement... pourquoi pas...